Osiągnięcia

Osiągnięcia

Z powodzeniem wdrażamy system zarządzania TQM.


Nasz cel strategiczny to: doskonalić się szybciej niż konkurencja.
Zdecydowaliśmy osiągnąć i utrzymać ten kierunek jednocząc siłę techniki i naszego zaangażowania.

Wdrażamy system kompleksowego zarządzania jakością - TQM.
Bazujemy na japońskiej filozofii pracy - KAIZEN, której podstawową regułą jest ciągłe ulepszanie każdego etapu produkcji.

Kamieniem milowym na drodze naszego doskonalenia w zakresie zarządzania jakością
jest zdobycie przez nas Certyfikatu ISO 9001 do końca 2017 roku.


FIRMA   •   LUDZIE   •   PARTNERZY •   POLITYKA JAKOŚCI