Frezowanie numeryczne – obszar roboczy: 6000 x 2000 mm max grubość: 500 mm

Czym jest frezowanie CNC?

Odpowiadając na pytanie czym jest frezowanie CNC należy zacząć od wyjaśnienia, że zagadnienie to związane jest z dziedziną wiedzy o technologii obróbki materiałów.Dziedzina ta zajmuje się procesami kształtowania detali, czyli nadawania im nowych cech takich jak kształt, wymiar, gładkość itp. Obejmuje wiele działów uszeregowanych według metod i technologii obróbki. Frezowanie należy do działu o nazwie obróbka skrawaniem, czyli obróbka ubytkowa. Polega na usuwaniu fragmentów materiału przez ścinanie, skrawanie, odłupywanie, odcinanie, ścieranie itp., aż do osiągnięcia pożądanego kształtu.

Do frezowania stosuje się narzędzia wieloostrzowe, tzw. frezy, które „skubią” detal obracając się wokół własnej osi (ruch obrotowy narzędzia dookoła własnej osi). Natomiast obrabiany przedmiot porusza się najczęściej w jednej płaszczyźnie, czyli fachowo mówiąc realizuje przede wszystkim ruch posuwowy. Ten rodzaj obróbki wykorzystywany jest do frezowania płaszczyzn, rowków, nacinania gwintów, frezowania kół zębatych, czy powierzchni o dowolnych kształtach (powierzchnie typu free-form). Rozwój w zakresie materiałów narzędziowych, układów sterowania obrabiarek, samej konstrukcji frezarek spowodował ogromne zmiany w technologii frezowania. Doprowadziło to do powstania urządzeń do frezowania CNC (ang. Computerized Numerical Control) – maszyn sterowanych numerycznie, czyli komputerowo. Kluczem i sednem frezowania CNC są programy i sterowniki CNC nadzorujące pracę maszyny. W znacznym uproszczeniu można powiedzieć, że sterowanie numeryczne polega na uzależnieniu wszystkich ruchów maszyny frezującej, istotnych dla obróbki, od jednego urządzenia centralnego. Operator (użytkownik) komunikuje się z urządzeniem – frezarką CNC – za pośrednictwem programu komputerowego, który w łatwy sposób pozwala na wczytywanie, edycję i wykonywanie programów obróbki (G code).

Frezowanie CNC pozwala na szybkie, precyzyjne i wysoce powtarzalne wykonanie złożonych kształtów.